บพข.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) แผนงานกลุ่มอาหารมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

บพข.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) แผนงานกลุ่มอาหารมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567- 20 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น.

link: https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11824