📌 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการ The 8th PSU Education Conference “Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education” นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ร่วมกับ Universiti Utara Malaysia (UUM) ประเทศมาเลเซีย จัดประชุมวิชาการทางการศึกษา และได้ปรับเปลี่ยนชื่อการประชุมวิชาการข้างต้นเป็น Joint International Scholar Symposium “Growth Mindset, Innovative,and Integrated Work-Ready Education” จัดระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการ The  8th PSU Education Conference “Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education” นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ร่วมกับ Universiti Utara Malaysia (UUM) ประเทศมาเลเซีย จัดประชุมวิชาการทางการศึกษา และได้ปรับเปลี่ยนชื่อการประชุวิชาการข้างต้นเป็น Joint International Scholar Symposium “Growth Mindset, Innovative,and Integrated Work-Ready Education”  จัดระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ทางเว็บไซต์ www.psued.org