สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ส่วนงานการจัดความรู้ได้มอบรางวัลการประกวด แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2567 สำนักวิจัยและบริการวิชา […]

Continue Reading

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. สำนัก […]

Continue Reading

ส่วนงานการจัดการความรู้ได้จัดกิจกรรมการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ : KM Day ณ ห้อง 4305 ชั้น 3 อาคารขวัญทองได้รับเกียรติจาก ท่านอธิการบดี อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล เป็นประธานเปิดงานในกิจกรรมครั้งนี้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ส่วนงานการจัดการความ […]

Continue Reading