วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 20, 2024
Home>ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักวิจัยและบริการวิชาการ>“การนำเสนองานนวัตกรรม/ชิ้นงาน พร้อมใช้ นำสู่โรงเรียนและชุมชน”  

วันที่ 17 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดา หันกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและการบริการแก่สังคม อาจารย์ปิยะพงษ์ สิงห์บัว หัวหน้างานนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา และคณะเข้าพบท่าน ดร. วินุลาศ เจริญชัย รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม เพื่อนำเสนองานนวัตกรรม/ชิ้นงานพร้อมใช้ ขยายสู่โรงเรียนและชุมชนงานนวัตกรรมหลายชิ้นงานได้รับการชื่นชม และมีข้อเสนอแนะแนวทาง รูปแบบต่างๆในการนำชิ้นงานเข้าสู่โรงเรียนและชุมชนได้อย่างทั่วถึงต่อไป