ติดต่อเรา

ปัจจุบันสำนักวิจัยและบริการวิชาการปัจจุบันตั้งอยู่ที่ อาคารขวัญทอง ชั้น 2 ห้อง 4202

เลขที่ 84 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000