บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2567 แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต (รอบที่ 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2567 แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต (รอบที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม -1 เมษายน 2567 ปิดรับข้อเสนอเวลา 17.00 น.

link : https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11834