ร่วมงานกับเรา

ขันตอนการสมัคร :

 1. สมัครด้วยตนเองที่สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

  สมัครด้วยตนเองที่สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ชั้น 1 อาคารมุข ปราณี วันและเวลาราชการ

 2. สมัครผ่าน website

  ผู้สมัครสามารถฝากประวัติส่วนตัวผ่านเว็บไซต์

 3. สมัครผ่านไปรษณีย์

  ผู้สมัครสามารถฝากประวัติส่วนตัว เอกสาร หลักฐานการสมัครงาน ผ่านทางไปรษณีย์ และจัดส่งตามที่อยู่ สำนักอธิการบดี ชั้น 1 อาคารมุขปราณี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 84 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ – หนองคาย ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ดาวน์โหลดใบสมัคร

 4. ตรวจสอบใบสมัคร

  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบใบสมัครของตนเองผ่านทางเว็บไซต์>ตรวจสอบใบสมัคร