คณะพยาบาลศาสตร์ และสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  ได้จัดโครงการบริการวิชาการร่วมกับโรงเรีบนหนองงูเหลือมพิทยาคม

งานบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2566 คณะพยาบ […]

Continue Reading