สำนักวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ลงพื้นที่ชุมชนโรงเรียนหนองงูเหลือม ตำบลนาตาวงษ์ อ.เฉลิมพระเกียรติ เพื่อคืนข้อมูลผลดำเนินงานบริการวิชาการเรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจ อบรมให้ความรู้การดูแลเด็กพิเศษ และการคัดกรองสุขภาพจิตในโรงเรียน แก่ผู้บริหาร

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 สำนักวิจัยและบริการวิชาการร่ […]

Continue Reading