คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับสำนักวิจัยและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  ร่วมให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  เรื่อง รู้จักกับโรคสมองเสื่อม  เทคนิคการชะลอภาวะสมองเสื่อม การป้องกันการหกล้ม  และการใช้ยา สมุนไพรให้ปลอดภัยในผู้สูงวัย

กิจกรรมบริการวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

ในวันที่ 7 และ 14 กพ 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับสำนักวิจัยและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  ร่วมให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  เรื่อง รู้จักกับโรคสมองเสื่อม  เทคนิคการชะลอภาวะสมองเสื่อม การป้องกันการหกล้ม  และการใช้ยา สมุนไพรให้ปลอดภัยในผู้สูงวัย  ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.นครราชสีมา กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนกิจกรรมให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย