อบรมการทำระบบบัญชี และแนวทางการปรับปรุงพัฒนาระบบดูแลแปลงผักวางแผนเพิ่มผลผลิต และเปลี่ยนความรู้สู่การเป็นเกษตรอัจฉริยะของตำบลพุดซา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 บ้านสวนดินฟ้า ชุมชนศ […]

Continue Reading

กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อหารือกรอบงานวิจัยและแนวทางการบูรณาการองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมกับการเรียนการสอน

กิจกรรมลงพื้นที่สำรวจความต้องการของตำบลพุดซา คณะกรรมการ […]

Continue Reading

“การนำเสนอความก้าวหน้าการร่างจัดทำโครงการบริการวิชาการพัฒนางานบริการระบบปฐมภูมิในยุคดิจิตัล”  

“   การนำเสนอความก้าวหน้าการร่างจัดทำโครงการ […]

Continue Reading

การเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)”

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงศึกษาการอุดม […]

Continue Reading

การพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

การพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างจ […]

Continue Reading

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม รพ.สต.นาตาวงษ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ทำบันทึกข้อตกลงความร่ว […]

Continue Reading

ดร.กิตติ วงษ์ชวลิตกุล (อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล) และคณาจารย์ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ที่อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา (TK Square Korat)

ดร.กิตติ วงษ์ชวลิตกุล (อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล […]

Continue Reading