ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ไม่มีหมวดหมู่

17500038_1503682402976015_981156203_o

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Center)

ตั้งอยู่ที่ : อาคารขวัญเงิน (อาคาร 3) ชั้น 3 ห้องกระจก

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 218

E-mail : itvu@vu.ac.th

Facebook : ITVU Fanpage ม.วงษ์ชวลิตกุล