อาจารย์ปิยะพงษ์ สิงห์บัว หัวหน้างานนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย อาจารย์ ดร. วิรุณ โมนะตระกูล ร่วมนำเสนอนวัตกรรมและเครื่องจักรเพื่อชุมชน ในงาน TechnoMart 2023  Create togerther Move to the future ” พลัง นวัตกรรม ขับเคลื่อนอนาคต ” ณ IMPACT Exhibition Center Hall12

กิจกรรมงานนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

วันที่ 11-15 สิงหาคม 2566  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดย อาจารย์ปิยะพงษ์ สิงห์บัว หัวหน้างานนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย อาจารย์ ดร. วิรุณ โมนะตระกูล ร่วมนำเสนอนวัตกรรมและเครื่องจักรเพื่อชุมชน ในงาน TechnoMart 2023  Create togerther Move to the future ” พลัง นวัตกรรม ขับเคลื่อนอนาคต ” ณ IMPACT Exhibition Center Hall12
ภายใต้โครงการ พัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรื่อง “เครื่องซีลปิดขอบฝาบรรจุภัณฑ์กล่องพลาสติกกลมแบบจานหมุนปรับหลายขนาด ระบบกึ่งอัตโนมัติ” โดยเครื่องจักร ในโครงการนี้มีการใช้งานและให้ผลสำเร็จดีเยี่ยม กับ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสับปะรดบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ในการนี้ขอขอบคุณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ผู้ให้ทุนวิจัย
และ สมาคมเครื่องจักรกลไทย ผู้ให้การสนับสนุนค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงานนี้