เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ส่วนงานการจัดการความรู้ได้ศึกษาดูงานที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมการจัดการความรู้ ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ส่วนงานการจัดการความรู้ได้ศึกษาดูงานที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ในกิจกรรมศึกษาดูงาน “สะแกราชโมเดล” ต้นแบบการจัดการผืนป่าอย่างยั่งยืน โดยมี คุณสุรชิต แวงโสธรณ์ ผู้อำนวยการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช เป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ “สะแกราชโมเดล” ในครั้งนี้ ทั้งนี้ส่วนงานการจัดการความรู้ขอขอบคุณ วิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย