คณะกรรมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังความต้องการของชุมชน ณ หมู่บ้านหนองโสมง หมู่ 6 ตำบลหนองบัวศาลา จังหวัดนครราชสีมา ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567

คณะกรรมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้ลงพื […]

Continue Reading