สำนักวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม กับคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมเปิดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 ตำบลหนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 สำนักวิจัยและบริการวิชาการแก […]

Continue Reading