คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับสำนักวิจัยและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  ร่วมให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  เรื่อง รู้จักกับโรคสมองเสื่อม  เทคนิคการชะลอภาวะสมองเสื่อม การป้องกันการหกล้ม  และการใช้ยา สมุนไพรให้ปลอดภัยในผู้สูงวัย

ในวันที่ 7 และ 14 กพ 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับสำนักวิ […]

Continue Reading