สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมอบรม พัฒนานักวิจัย สร้างนวัตกรรม สู่ชุมชน ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2567

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่ว […]

Continue Reading

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ส่วนงานการจัดการความรู้ได้ศึกษาดูงานที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ส่วนงานการจัดการความรู้ได้ศึ […]

Continue Reading