สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนประเภทงานวิจัยมูลฐาน  (Fundamental Fund)

ด้วยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบั […]

Continue Reading

ข่าวเขาเอามาแชร์ พรบ.คอมพิวเตอร์:สรุป 13 ข้อ สาระสำคัญจำง่ายๆ พ.ร.บ.คอมพ์ 60 มีผลบังคับใช้แล้ว

ถ้ายังจำกันได้ถึงการผลักด้น พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด […]

Continue Reading