ส่วนงานการจัดการความรู้ได้จัดกิจกรรมการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ : KM Day ณ ห้อง 4305 ชั้น 3 อาคารขวัญทองได้รับเกียรติจาก ท่านอธิการบดี อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล เป็นประธานเปิดงานในกิจกรรมครั้งนี้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ส่วนงานการจัดการความ […]

Continue Reading