วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 20, 2024
Home>Front-2

Section Title

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

1. TU E-Thesis วิทยานิพนธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กว่า 20,000 เล่ม ลิ้งค์ https://library.tu.ac.th/resources  (แนะนำว่าควรเปิดดูใน Internet Explorer)

2. TDC (Thai Digital Collection) วิทยานิพนธ์ งานวิจัย และบทความวารสารจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศไทย ลิ้งค์ https://tdc.thailis.or.th/tdc/

3. ProQuest Dissertations & Theses วิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยกว่า 700 แห่งทั่วโลก ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท – เอก มากกว่า 2.4 ล้านรายการ ลิ้งค์ https://search.proquest.com/

4. ดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ ฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยอื่นๆ กันได้ที่ ลิ้งค์ https://www.facebook.com/ThammasatULibrary/